secretariatsrgfbucuresti@yahoo.com

Conferinta Nationala de
Geotehnica si Fundatii

2-5 Septembrie 2020

2 - 3 iunie 2021
BUCURESTI


ANUNT IMPORTANT

Ca urmare a prelungirii restrictiilor legate de pandemia de COVID, Comitetul de organizare a celei de-a XIV-a Conferinta Nationala de Geotehnica si Fundatii CNGF a luat decizia organizarii acestei in format ONLINE in perioada 2 - 3 iunie 2021.

Loretta Batali
Presedintele Comitetului de organizareConferința Națională de Geotehnică şi Fundaţii reprezintă cel mai important forum de discuție pentru membrii comunității de Inginerie Geotehnică din România, dar şi locul unde se creionează tendinţele şi preocupările următorilor 4 ani.

Ediția a XIV-a a Conferinţei Naţionale de Geotehnică şi Fundaţii se va desfăşura la Bucureşti, în organizarea Filialei Bucureşti a Societăţii Române de Geotehnică şi Fundaţii (SRGF), împreună cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB), în perioada 2 – 5.09.2020, la Hotel Ramada Parc.

Conferinţa este pusă sub motto-ul „Racordarea Ingineriei Geotehnice din România la tendințele Europene”, dorind să fie prezentate noile dezvoltări de la nivel European, laolaltă cu problematica naţională.

Obiectivele Conferinţei CNGF2020 sunt diseminarea cunoaşterii şi experienţelor dobândite către toţi actorii din domeniu şi colaborarea cu aceştia, abordarea atât a subiectelor de cercetare – inovare, dar mai ales a celor practice, abordarea subiectelor trans-disciplinare, asigurarea unui forum de discuţie, precum şi implicarea tinerilor geotehnici.

Tematicile conferinţei sunt unele actuale şi interesante, ilustrând atât tradiţia, cât şi modernitatea, ca şi programul propus. Urmând ideea Racordării la tendinţele Europene, programul cuprinde pe lângă sesiunile de discuţii pe temele conferinţei, două sesiuni plenare care vor aduce noutăţile de la nivel international şi national şi se vor trasa direcţiile pentru viitor. Alături ne vor fi 2 keynote speakeri internationali deja confirmaţi, Dr. Andrew Bond – președinte până în 2019 al comitetului tehnic al CEN pentru Eurocodul 7 (SC7/TC250) și Prof. Dietmar Adam – Directorul Institutului de Geotehnică şi al Unităţii de Cercetare în Ingineria geotehnică a Universităţii Tehnice din Viena, Austria. Pe lângă aceştia vor mai fi şi alţi invitaţi de marcă din străinătate, pe lângă, bineînţeles, personalităţile recunoscute ale domeniului din România. De asemenea, ne va fi alături Asociaţia Română pentru Standardizare (ASRO).

O noutate pe care o aduce CNGF2020 este concursul pentru tinerii geotehnicieni EXCELSIOR Young, o replică a premiului ISSMGE “The Bright Spark Lecture Award”. Astfel, articolele scrise de tineri geotehnicieni sub 35 ani ca unic autor vor fi jurizate de o comisie specială, iar premiile oferite constau în oportunitatea de a prezenta în sesiune plenară sau de discuţii lucrările respective.

De asemenea, în aceeaşi idee de înnoire şi racordare la tendinţele moderne, din care face parte şi tehnologia BIM, în preziua conferinţei (2 septembrie 2020) va fi organizat un curs de formare în aplicarea BIM în Ingineria Geotehnică împreună cu partenerul CNGF2020, societatea ALLBIM NET.
Conferinţa CNGF2020 va cuprinde şi o expoziţie tehnică pentru societăţile din domeniu, oportunitate pentru acestea de a-şi prezenta produsele, realizările, tehnologiile.


Prof. Loretta Batali
Presedinte Filiala Bucureşti a SRGF
Preşedinte Comitet de organizare