secretariatsrgfbucuresti@yahoo.com

Conferinta

BULETINE INFORMATIVE


Buletinul nr. 1

Buletinul nr. 2

TEMELE CONFERINTEI

TEMATICA GENERALA :
RACORDAREA INGINERIEI GEOTEHNICE DIN ROMANIA LA TENDINTELE EUROPENE

I. Investigarea şi modelarea geotehnică
I.1. Investigare geotehnică pe teren
I.2. Investigare geotehnică de laborator
I.3. Modelare experimentală şi numerică
I.4. Parametri geotehnici
II. Structuri geotehnice, proiectarea geotehnică
II.1. Fundaţii
II.2. Lucrări de susţinere
II.3. Imbunătăţirea pământurilor
II.4. Pământ armat / Geosintetice
II.5. Lucrări de infrastructură
II.6. Reabilitarea structurilor geotehnice
III. Geo – hazarduri
III.1. Alunecări de teren
III.2. Inginerie geotehnică seismică şi dinamica pământurilor
III.3. Managementul riscurilor
IV. Mediu, hidrogeologie şi energie
IV.1. Geotehnica mediului
IV.2. Hidrogeologie
IV.3. Structuri geo-energetice

KEYNOTE SPEAKERS

Andrew John Bond

MA MSc PhD DIC CEng MICE

Cu o experiență în domeniul ingineriei geotehnice de peste 30 de ani, Andrew Bond are ca principale preocupari studiul fundațiilor pe piloți, al structurilor de  sprijin și dezvoltarea de programe de calcul. Incepând cu anul 2010 a devenit președinte al TC250/SC7 (Comitet Tehnic Eurocod 7).

Dietmar Adam

Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

Profesorul Dr. Dietmar Adam este Directorul Institutului de Geotehnică şi al Unităţii de Cercetare în Ingineria geotehnică a Universităţii Tehnice din Viena, Austria, precum şi Directorul Laboratorului de Mecanica Pământurilor, al cărui prim director a fost Prof. Karl von Terzaghi.

COMITETE CNGF

Comitetul știintific


Prof. univ. dr. ing. Sanda Manea – Preşedinte SRGF – Preşedintele comitetului ştiinţific
Prof. univ. dr. Ing. Loretta Batali – Vice-preşedinte SRGF
Prof. univ. dr. ing. Irina Lungu – Vice-preşedinte SRGF
Conf. univ. dr. ing. Vasile Farcas – Vice-preşedinte SRGF
Conf. univ. dr. ing. Ion Bogdan – Vice-preşedinte SRGF
Conf. univ. dr. ing. Ernest Olinic – Secretar SRGF
Prof. univ. dr. ing. Horațiu Popa
Prof. univ. dr. ing. Manole Serbulea
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Boţu
Prof. Adrian Ciutina
Conf. univ. dr. ing. Nicoleta Ilies
Conf. univ. dr. ing. Andrei Olteanu
Conf. univ. dr. ing. Ana Nicuţă
Conf. univ. dr. ing. Ancuţa Rotaru
Conf. univ. dr. ing. Ioan Boldurean
Conf. univ. dr. ing. Marius Mântulescu
Sef lucr. univ. dr. ing. Daniel Manoli – Secretar comitet ştiinţific
Șef lucr. univ. dr. ing. Cornel Ciurea
Ing. Petre Uță
Ing. Lóránd Sata
Ing. Dragoş Marcu
Dr. ing. Victor Dumitrescu
Dr. ing. Tudor Saidel
Dr. ing. George Tsitsas


Comitet ştiinţific consultativ

Prof. univ. dr. ing. Augustin Popa
Prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu
Prof. univ. dr. ing. Marin Marin
Prof. univ. dr. ing. Anatolie Marcu
Prof. univ. dr. ing. Romeo Ciortan
Prof. univ. dr. ing. Florian Roman
Prof. univ. dr. ing. Vasile Muşat
Prof. univ. dr. ing. Vasile Grecu
Prof. univ. dr. ing. Paulică Răileanu
Conf. univ. dr. ing. Dorel Plătică

Comitetul de organizare

Prof. univ. dr. ing. Loretta Batali – Preşedinte comitet de organizare, membru comitet executiv
Dr. ing. Arpad Szerzo – Preşedinte executiv
Ing. Traian Ghibuş – Secretar general
Prof. univ. dr. ing. Sanda Manea – Preşedinte SRGF, membru comitet executiv
Prof. univ. dr. ing. Irina Lungu – Vice-preşedinte SRGF Iași, membru comitet executiv
Conf. univ. dr. ing. Vasile Fărcaş – Vice-preşedinte SRGF Cluj, membru comitet executiv
Conf. univ. dr. ing. Ion Bogdan – Vice-preşedinte SRGF Timișoara, membru comitet executiv
Conf. univ. dr. ing. Ernest Olinic – Secretar SRGF, membru comitet executiv
Prof. univ. dr. ing. Horațiu Popa – membru comitet executiv
Conf. univ. dr. ing. Nicoleta Ilieş – membru comitet executiv
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Boţu – membru comitet executiv
Conf. univ. dr. ing. Ioan Petru Boldurean – membru comitet executiv
Ing. Petre Uță – membru comitet executiv
Prof. univ. dr. ing. Manole Serbulea
Conf. univ. dr. ing. Andrei Olteanu
Sef lucr. univ. dr. ing. Iulia Prodan
Sef lucr. Dr. ing. Daniel Manoli
Sef lucr. univ. dr. ing. Adrian Priceputu
Sef lucr. univ. dr. ing. Adrian Andronic
Asist. univ. dr. Ing. Gheorghe Pantel
Asist. univ. dr. ing. Cătălin Burlacu
Ing. Lóránd Sata
Dr. ing. Victor Dumitrescu
Drd. Ing. Alexandra Ene
Ing. Tudor Saidel
Dr. ing. George Tsitsas
Ing. Dan Filiseanu
Dr. ing. Mircea Galer
Drd. Ing. Cristian Barbu
Drd. Ing. Alin Moţa

1

Miercuri, 02.06.2021

09:00 – 09:15
Conectare participanţi online

09:15 – 10:00
Deschidere

10:00 – 13:00
Sesiune plenara 1 – Racordarea la tendintele europene: Proiectarea geotehnica si standardizarea europeana

13:00 – 13:30
Pauza pranz / vizita expozitie online

13:30 – 16:00
Sesiune discutii paralele:

Sesiunea discutii 1: Investigare si modelare geotehnica

Sesiunea discutii 2: Structuri si proiectare geotehnica 1 (fundatii, lucrari de sustinere, lucrari de reabilitare)

16:00 – 16:30
Pauza / vizita expozitie online

16:30 – 17:30
Workshop: Ingineria geotehnica aplicata in mediul academic si in practica

2

Joi, 03.06.2021

08:45 – 09:00
Conectare participanţi online

09:00 – 11:30 Sesiune plenara 2 – Racordarea la tendintele europene: Noi provocari in Ingineria Geotehnica Europeana

11:30 – 13:30
Sesiune discutii paralele:

Sesiunea discutii 3: Structuri si proiectare geotehnica 2 (imbunatatire teren, pamant armat, lucrari de infrastructura)

Sesiunea de discutii 4: Geo-hazarduri, mediu, hidrogeologie, energie

13:30 – 14:00
Pauza pranz / vizita expozitie online

14:00 – 16:00
Workshop: Modelarea numerica in Ingineria Geotehnica

16:00 – 16:15
Inchidere

16:15 – 16:30
Pauza / vizita expozitie online

16:30 – 18:30
Adunare generala SRGF