secretariatsrgfbucuresti@yahoo.com

Keynote speakers


Dr Andrew John Bond


Andrew Bond este un inginer cu o experienta de peste 30 de ani in domeniul proiectarii si cercetarii in ingineria geotehnica. Domeniile principale de expertiza sunt: comportarea fundatiilor pe piloti, proiectarea si dezvoltarea de programe de calcul si Eurocodul 7.

In iunie 2010 Andrew Bond a devenit Presedinte al subcomitetului SC7 aferent Eurodului 7 din cadrul CEN-TC250 (Eurocoduri structurale), dupa ce multi ani a fost delegat al Marii Britaniiin acelasi comitet. De asemenea, este membru in B/525 si B/526 (comitetele BSI responsabile pentru elaborarea standardelor britanice in constructii).

Este co-autor al cartii „Decoding Eurocode 7″ alaturi de Andrew Harris, co-autor al publicatiei BSI, “PP 1990”, referitoare la referitoare la Eurocodurile structurale si co-autor al publicatiei Centrului de beton „How to design concrete structures using Eurocode 2” (Cum sa proiectezi structuri de beton utilizand Eurocodul 2).

A absolvit in 1981 Universitatea din Cambridge dupa care a lucrat pentru WS Atkins and Partners la o varietate de proiecte din domeniul ingineriei civile si geotehnice. A absolvit cursurile de Master ale Imperial College in 1984 si a obtinut diploma de doctor in 1989 in cadrul aceleiasi institutii. In 1989 a devenit parte din echipa Geotechnical Consulting Group (GCG), al carei director a fost numit in anul 1995. In cadrul GCG, a dezvoltat programele de calcul ReWaRD si ReActiv.

In 1999, Andrew si-a infiintat propria companie, Geocentrix, a dezvoltat programul Repute si a organizat o serie de cursui si workshop-uri privind Eurocodurile. In 2006, impreuna cu Andrew Harris, a infiintat Geomantix, cu scopul de a oferi servicii de consultanta de specialitate in domeniul ingineriei geotehnice.

Andrew a creat mai multe platforme web in domeniul ingineriei geotehnice, inclusiv cele ale GCG, ISSMGE, Societatii Britanice de Geotehnica, CIRIA Safegrounds Learning Network si Wheretogeo. Are peste 20 de ani experienta in programarea in C FORTRAN, HTML, CFML si XML. Incepand cu anul 1990 si pana in 2011, a fost profesor invitat al Surrey University.


Profesor Dr. Dietmar Adam


Profesorul Dr. Dietmar Adam este Directorul Institutului de Geotehnică şi al Unităţii de Cercetare în Ingineria geotehnică a Universităţii Tehnice din Viena, Austria, precum şi Directorul Laboratorului de Mecanica Pământurilor, al cărui prim director a fost Prof. Karl von Terzaghi.

Incepând cu anii 1990 a câştigat o vastă experienţă academică, de cercetare şi profesională în ingineria civilă şi cea geotehnică. A obţinut doctoratul la Universitatea tehnică din Viena în 1996, iar abilitarea pentru conducere doctorat în 2002. In 2008 a devenit profesor universitar. De la începutul carierei sale academice în 1992 a fost implicat în cercetarea şi aplicarea Compactării prin cilindrare cu control continuu (CC) şi a Compactării inteligente (IC) şi de atunci este unul dintre promotorii cheie la nivel internaţional al acestor tehnici.

In prezent, principalele sale preocupări de cercetare sunt legate de dinamica pământurilor, compactare şi controlul acesteia, îmbunătăţirea pământurilor, vibro- compactarea de adâncime, geo-materiale inovante, îngheţarea pământurilor, fundaţii, structuri sau tuneluri termo-active. A iniţiat numeroase proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale care au dus la descoperiri inovante. Este dealtfel menţionat ca autor a numeroase brevete de invenţii.

Rezultatele cercetărilor sale sunt reflectate în cele mai mult de 300 de publicaţii în reviste internaţionale şi volume ale unor conferinţe şi în cele peste 250 de invitaţii primate pentru prezentări şi prezentări invitate (keynote lectures) la conferinţe internaţionale din domeniul Ingineriei Geotehnice în peste 80 de ţări. Incepând cu 1992 a primit mai multe premii pentru realizările sale ştiinţifice, printre care si Premiul Statului Austriac pentru sustenabilitate în protecţia mediului şi tehnologii de transport.

Este secretarul Comitetului National Austriac al ISSMGE şi este activ în numeroase comitete tehnice naţionale şi internaţionale de standardizare, membru al unor comitete tehncie din cadrul ISSMGE, dar şi expert al comisiei de mari baraje şi expert autorizat în tuneluri al Republicii Austria. A fost membru în comitete consultative, ştiinţifice sau de evaluare la numeroase conferinţe internaţionale şi membru al comitetelor de redacţie şi de peer review ale unor reviste ştiinţifice internaţionale. Este de asemenea editor al prestigiosului jurnal BAUINGENIEUR. In calitate de consultant tehnic (este proprietar al companiei Consulting Engineers Geotechnik Adam ZT GmbH, Brunn am Gebirge, Austria) a fost responsabil pentr mai mult de 1000 de proiecte de inginerie civilă, inginerie geotehnica sau ingineriamediului, în peste 40 de ţări.