cngf2016@dst.utcluj.ro Tel: 0753860000

Keynote speakers

Prof. Univ. Dr. Ing. LORETTA BATALI
LORETTA BATALI este profesor universitar la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Departamentul de Geotehnică şi Fundaţii. A absolvit Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universităţii Tehnice de Constructii Bucuresti (UTCB, fost Institutul de Construcţii Bucureşti - ICB) în anul 1990, în domeniul de specializare Construcţii Hidrotehnice.

-------Mai multe informații--------

Prof. Univ. Dr.Ing. SANDA MANEA
S-a născut la 26 iunie 1951 în Bucureşti. După absolvirea Liceului Ion Creangă din Bucureşti a urmat Facultatea de Hidrotehnică - Institutul de Construcţii Bucureşti, devenind inginer în anul 1975. Activitatea tehnică a început-o la Centrala de Construcţii Căi Ferate, Şantier 11 Poduri, unde a urmărit execuţia lucrărilor pe şantierul Metrou Bucureşti.

-------Mai multe informații--------

Prof. Univ. Emerit Dr. Ing. IACINT MANOLIU
IACINT MANOLIU este profesor universitar emerit la Universitatea Tehnicǎ de Construcţii Bucureşti. S-a nǎscut la 5 aprilie 1934 la Botoşani. A urmat cursurile Liceului Gh. Lazǎr din Bucureşti, absolvite în 1952, şi ale Facultǎţii de Construcţii Civile şi Industriale a Institutului de Construcţii Bucureşti, absolvite în1957.

-------Mai multe informații--------

Prof. Univ. Dr. Ing. MARIN MARIN
Introducerea în cărţi de specialitate şi cursuri universitare de Geotehnică şi Fundaţii a unor soluţii şi tehnologii de fundare studiate în cadrul tezei de doctorat de către autori de prestigiu din ţara noastră. Menţionarea unor studii, cărţi şi articole proprii în bibliografia unor materiale ştiinţifice întocmite de alţi autori.

-------Mai multe informații--------

Prof. Univ. Emerit Dr. Ing. AUGUSTIN POPA
Expert evaluator CNCSIS; Membru în Comisia de Atestare Responsabili tehnici cu execuția, Cluj-Napoca; Membru al Comitetului National "Geotehnica" al Asociației de standardizare din România; Membru al Comitetului Tehnic de performanță în construcții - MTLC; Expert evaluator Laboratoare de Performante.

-------Mai multe informații--------

Prof. Univ. Dhc. Dr. Ing. ANGHEL STANCIU
Profesor Universitar la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu normă intregrală la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Departamentul de Căi de Comunicaţii şi Fundaţii, 1992-prezent; Conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă – Mecanica Rocilor şi Construcţii Subterane, 1996-prezent

-------Mai multe informații--------